UniCode logo
CENTRÁLNE DÁTOVÉ
SYSTÉMY

EUROSHOP 3 WEB OFFICE

Nová architektúra systému EUROSHOP 3 bola vyvinutá pre pružnú a operatívnu prácu majiteľa alebo managera čerpacej stanice bez fyzickej potreby prítomnosti na čerpacej stanici. Pre účely diaľkovej práce bol vyvinutý centrálny systém WEB OFFICE.

Jednoduchý prístup k dátam čerpacej stanice je možný cez PC, tablet alebo mobilný telefón na všetkých hlavných platformách (Windows, Linux, Android, iOS)

terminal
terminal
EUROSHOP 3 WEB OFFICE umožňuje:

ok Prehľadný grafický dashboard pre rýchly náhľad stavov a základných údajov
okCategory management - centrálna správa suchého tovaru, skupiny tovaru
okCenotvorba pohonných hmôt
okVyúčtovanie čerpacích staníc – smenové uzávierky
ok Staniční zákazníci – lokálne karty fakturačných zákazníkov čerpacej stanice
ok Reporty – prehľadové zostavy konkrétnej čerpacej stanice, skupiny čepracích staníc alebo naprieč celej siete