UniCode logo
REFERENCIE
SPOLOČNOSŤ UNICODE SYSTEMS DODALA
A NAINŠTALOVALA v 11 krajinách európy

ok5500 POS/BOS systémov na verejných čerpacích staniciach
ok4300 forecourt serverov
ok850 tankovacích automatov
ok13 HOS Enterprise centrálnych riešení
ok8 kartových a loyalty riešení

mapa reference unicode