UniCode logo
POKLADNIČNÉ SYSTÉMY
uro Shop

POKLADNIČNÝ SYSTÉM EUROSHOP 3

MODERNÝ KOMPLEXNÝ POKLADNIČNÝ SYSTÉM
PRE PREVÁDZKU ČERPACÍCH STANÍC

Čo prináša EUROSHOP 3?

1. ŠTANDARDNÁ PREVÁDZKA ČERPACEJ STANICE

pokladna

2. VŠETKY PLATOBNÉ METÓDY

3. PRIPOJENIE VŠETKÝCH TECHNOLÓGIÍ

4. EFEKTÍVNE RIADENIE SKLADU

5. PODPORA PREDAJA NA ČERPACEJ STANICI

6. PREVÁDZKA POD KONTROLOU

7. UŽÍVATEĽSKÝ KOMFORT

8. RIADENIE GASTRO PREVÁDZKY

9. UŽÍVATEĽSKÁ PODPORA

Prevádzkujete viacej čerpacích staníc?

Využite výhody centrálneho riešenia EUROSHOP 3 WEB OFFICE

Ďalšie informácie >>

Phone