UniCode logo
SERVISNÁ PODPORA
KOMPETENČNÉ CENTRUM UNICODE

Neoddeliteľnou súčasťou poskytovaných služieb spoločnosťou UNICODE systems je tiež podpora prevádzky čerpacích staníc. Služby kompetenčného centra poskytujú svoje služby nepretržite 24 hodín denne 365 dní v roku. Kvalifikovaný personál z reálnej praxe je schopný operatívne riešiť požiadavky čerpacích staníc.

Servis Unicode
HLAVNÉ CIELE KOMPETENČNÉHO CENTRA

ok Minimalizácia odstávok čerpacej stanice
okMinimalizácia servisných výjazdov
okPrevencia porúch a spôsobených chýb
okZabezpečenie najlepšej podpory zákazníkom
ok Štatistiky porúch a ich riešení
ok Spokojný zákazník

Servis Unicode
Z NAŠEJ DLHODOBEJ ŠTATISTIKY
servis

servisných udalostí je riešené na diaľku 1. úrovňou podpory a to telefonicky alebo diaľkovým prístupom

servis

servisných udalostí je riešené expertnou skupinou 3. úrovne

servis

servisných udalostí je riešených dodávateľmi tretích strán (výdajná technológia, platobné terminály)

servis

servisných udalostí je riešených fyzickým výjazdom na čerpaciu stanicu